Zalogowany:Nie zalogowany
RAKSSQL Dla Mikro Przedsiębiorstw

Zdjęcie kota


RAKSSQL dla Mikro Przedsiębiorstwa – system atrakcyjny cenowo, przygotowany specjalnie dla mniejszych przedsiębiorstw i firm rozpoczynających swoją działalność rynkową. System pozwala na oszczędność czasu i dużą automatyzację pracy. W krótkim okresie umożliwia osiągnięcie wymiernych korzyści finansowych. Jednocześnie w przypadku rozwoju firmy zapewnia łatwą migrację do innej wersji systemu przy zachowaniu wszystkich danych.

rakssqlSystem RAKSSQL
 • Sprzedaż-Wystawianie i zarządzanie fakturami, obsługę sprzedaży detalicznej i hurtowej, prowadzenie elastycznej polityki cenowej: możliwość tworzenia wielu cenników, definiowanie dowolnej ilości grup rabatowych.
 • Zakupy-Ewidencja faktur i korekt zakupu, kosztów i terminów płatności.
 • Zamówienia-Obsługa zamówień, rezerwacja towarów na podstawie zamówień, zamówienia z symbolami i nazwami dostawców.
 • Magazyn-Zarządzanie zapasami, parametryzacja towarów, wystawianie wszelkich dokumentów magazynowych.
 • CRM-Zarządzanie relacjami z Klientem, prowadzenie terminarzy, zarządzanie zadaniami i operacjami związanymi z obsługą Klienta, definiowanie struktur organizacyjnych.
 • Kasa-Pełna i szybka kontrola gotówki, obsługa kart kredytowych płatności zaliczkowych, tworzenie raportów kasowych.
 • Bank-Wystawianie i rejestracja poleceń przelewu i wyciągów bankowych. Współpraca z bankowymi systemami elektronicznych przelewów (homebanking).
 • Rozrachunki-Automatyczna kontrola należności i zobowiązań kontrahentów, kontrola przepływu pieniędzy, automatyczne rozliczanie dokumentów podczas wystawiania dokumentów sprzedaży, zakupu, korekt, zaliczek, dokumentów kasowych i wyciągów bankowych.
 • Księga Podatkowa-Ewidencjonuje dokumenty w oparciu o grupy operacji, tworzy i księguje spisy z natury i ewidencję wyposażenia, umożliwia prowadzenie rejestrów VAT sprzedaży i zakupów, wystawia deklaracje podatkowe.
 • Ryczałt-Pełna kontrola przychodów oraz znaczna oszczędność czasu, dzięki automatycznemu wystawianiu deklaracji podatkowych.
 • Środki Trwałe-Ewidencjonowanie, aktualizacje i umarzanie środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych, pozwala na wprowadzenie do ewidencji zarówno nowych, jak i częściowo zamortyzowanych środków trwałych wraz z historią umorzeń, zmian wartości oraz wykonywania przeszacowań.
 • Kadry i Płace-Sprawne prowadzenie dokumentacji wymaganej przez przepisy, naliczanie wynagrodzenia i zasiłków, prowadzenie rozliczeń z urzędem skarbowym i ZUS, prowadzenie ewidencji nieobecności pracowników, generowanie potrzebnych dokumentów kadrowych, jak umowy, zaświadczenia, tworzenie list płatniczych, rachunków do umów, itp., wystawianie deklaracji podatkowych i ZUS, druki przelewów.
 • Zestawienia-Szeroka gama gotowych zestawień z możliwością wybrania sposobu prezentacji danych, ułatwiająca kontrolę przedsiębiorstwa.
 • Deklaracje-Deklaracje podatkowe są automatycznie tworzone na podstawie wprowadzonych danych. Wśród dostępnych deklaracji są m.in: PIT-5, PIT-5L, PIT-28, VAT-7, VAT7K, VAT-UE, rozliczenie dochodu, rozliczenie ryczałtu (kwartalne i miesięczne).
 • W systemie RAKSSQL zastosowano nowoczesne technologie informatyczne ich listę znajdziesz tutaj

Jeśli jesteś zainteresowany wypełnij formularz lub skontaktuj się telefonicznie

Wstecz